Flotte bygg etterlyses til heder og ære

Innhold

Gode forslag til Restaureringsprisen og Byggeskikkprisen etterlyses herved og fristen for å komme med forslag er forlenget til 10. oktober.

Foto: Kai Hansen
Foto: Kai Hansen

Det er nytt av året at det deles ut både en byggeskikkpris og en restaureringspris. Reglene for prisene er i hovedsak like, men skiller altså mellom fokus på vern om kulturhistoriske og antikvariske verdier og byggeskikk, arkitektur og bygningsmiljø.

Byggeskikkprisen er blitt delt ut siden 1999. Før den tid ble det fra 1988 delt ut det man kalte en restaureringspris. Nå vil de to prisene altså bli delt ut parallelt. 

Prisbeløpene er på 15 000 kr pr utmerkelse, samt plaketter til å smykke de bygninger som prisene gjelder. Forslag kan sendes på mail til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller i post til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur og idrett, postboks 128, 3901 Porsgrunn. 

På bildet er det fjorårets vinnere av Byggeskikkprisen, Blekebakkvegen 41/43 i Brevik,  som høster heder og ære. Bli med på og øke antallet bygningsmessige perler,  som komiteen bestående av både politikere, arkitektforeningen og historielagene,  kan velge fra i år.

Til toppen