Etterlyser kandidater til kulturpris

Innhold

Siden 1970-tallet har Porsgrunn kommune delt ut en kulturpris til både enkeltpersoner og organisasjoner som har vært med på å prege byens historie og kulturliv.

Blant tidligere mottakere finner vi navn som Ronald Holmberg, Anders Vangen, Dizzie Tunes,  Kafe K, Lena Barth Aarstad, Rockeklubben i Porsgrunn og Eidanger Pike og Guttekorps for å nevne noen.  På bildet er fjorårets vinnere Karjolen Pub og Kvindernes Læseforening.

Listen er lang over tidligere mottakere, men det er garantert fortsatt verdige kandidater her i Porsgrunn,  som ennå ikke har blitt smykket med  kulturprisen.  Fristen for å komme med forslag på årets prisvinner er 20.september.
Prisen kan tildeles for kunstneriske presentasjoner, fremstående innsats i det frivillige organisasjonslivet, idéskaping og/eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet og/eller  stor bredde i aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. 

Kulturprisen er en anerkjennelse for utført innsats og/eller prestasjoner, men kan også tildeles med formål om å gi inspirasjon til videre innsats og utvikling. Prisen kan tildeles kunstnere, institusjoner, lag/organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune.

Forslag sendes postmottak@porsgrunn.kommune.no

Ved spørsmål kontakt Mette Sophie Weitemeyer: 917 39 051

Til toppen