Aktivitetsportalen Porsgrunn

Innhold

Over 300 fritidsaktiviteter å velge i!

Porsgrunn kommune har lansert en egenutviklet, digital oversikt over alle fritidsaktiviteter. Løsningen skal gjøre det lettere å finne frem til alle mulighetene. Verktøyet inneholder over 300 tilbydere av fritidsaktiviteter og møteplasser.

www.aktivitetsportalenporsgrunn.no
Aktivitetsportalen Porsgrunn

De fleste lokalisert i Porsgrunn kommune, men noen av Grenlandsklubbene er å finne i våre nabokommuner. Vi håper dere vil bruke portalen for å finne fram til spennende og engasjerende fritidsaktiviteter for dere selv, men også for andre familiemedlemmer som trenger din hjelp for å komme ut i aktivitet sammen med andre.

Kanskje er det sånn at du ønsker å engasjere deg som frivillig på et eller annet vis også. Her er mange arenaer og muligheter for å bidra dersom du ønsker det. Husk frivillig engasjement bidrar til bedre folkehelse og trivsel i hverdagen.

Til toppen