Kvalitetspolitikk og kvalitetssikring

Innhold

For at vår tjenesteleveranse skal gi gode resultater må vi opprettholde en høy kvalitetsmessig standard på alt vi gjør. Kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance har vist seg å være et godt virkemiddel i dette henseende.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 2 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes.

Keops Kurs- og arbeidssenter KF ble første gang sertifisert i september 2011. 

VÅR KVALITETSPOLITIKK:

  • Keops skal være et ledende og innovativt kurs- og arbeidssenter.
  • Keops sitt utformede system for kvalitet og kontinuerlig forbedringer, skal sikre at definerte målsettinger blir nådd.
  • Keops skal ha en oversiktlig organisasjonsstruktur, med tydelig rolle- og oppgavefordeling.
  • Keops skal være en aktiv og oppsøkende aktør i forhold til å tilegne seg oppdatert og relevant kompetanse.
  • Ledelsen og styret skal legge føringer som trygger en sunn og bærekraftig økonomi i foretaket. Ledelsen har ansvar for at bedriften til enhver tid styrer etter gjeldende kvalitetspolitikk og beste praksis.
Til toppen