Oppfølging

Innhold

Statlig tiltak - 250 tiltaksplasser

Oppfølging er et nytt tiltak som startet opp 1. juli 2016. Det erstattet tiltaket Arbeid med bistand, som Keops leverte frem til utfasing 31.08.16. Tiltaket har en ramme på 250 tiltaksplasser fra Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal.

Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker den individuelt tilrettelagte oppfølgingsbistanden som er nødvendig for å få eller beholde lønnet arbeid.

Formålet med tiltaket skal understøttes av følgende resultatmål:

- Personer uten arbeidsforhold: 65 % overgang til arbeid ved avslutning av tiltaket

- Personer med arbeidsforhold: 65 % tilbakeføring til arbeid og ytterligere 20 % skal ha økt arbeidsdeltakelse ved avslutning av tiltaket.

Innsøkende instanser er NAV Porsgrunn, NAV Bamble, NAV Kragerø og NAV Drangedal.

Til toppen