KVP (Kvalifiseringsprogrammet)

Innhold

Kommunalt tiltak - 20 tiltaksplasser

Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram. Programmet skal være individuelt tilpasset og arbeidsrettet, slik at det kan være med på å støtte opp under og forberede overgangen til arbeid.

KVP er et kommunalt program som tilbys de av kommunens innbyggere som er i behov av økt kvalifisering for å få innpass i det ordinære arbeidsliv. Deltakerne får tilbud om arbeidspraksis, internt på Keops eller i ekstern bedrift, med tett oppfølging fra jobbkonsulentene i Keops.

Innsøkende instans: NAV Porsgrunn

Til toppen