AFT (Arbeidsforberedende trening)

Innhold

Statlig tiltak - 28 tiltaksplasser

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få arbeid.

Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Deltakerne får arbeidspraksis og arbeidsavklaring internt på Keops (gjenbruksbutikk, verksted og andre oppdrag) eller eksternt i ordinært næringsliv. Mål om tiltredelse i lønnet arbeid.

Formålet med tiltaket skal understøttes av følgende resultatmål:

  • 50% overgang til arbeid eller utdanning

Eksempler på arbeidsoppgaver internt på Keops:

  • Kundebehandling og vareplassering i gjenbruksbutikk
  • Henting, sortering og utkjøring av gjenbruksvarer
  • Pussing, lakkering og maling av gjenbruksvarer
  • Rens/vask av gjenbruksvarer
  • Restaurering/reparasjon av gjenbruksvarer
  • Søppeltømming i Porsgrunn og Brevik
  • Plukking av søppel i Porsgrunn
  • Enkel kantinedrift

Innsøkende instanser: NAV Porsgrunn

Til toppen