For arbeidsgivere

Innhold

Keops jobber på oppdrag fra Nav og har som hovedmål å bistå personer inn i et aktivt yrkesliv. For å løse dette samfunnsoppdraget er vi avhengige av et tett samarbeid med bedrifter og virksomheter som har vilje og motivasjon til å gi folk en ny sjanse.

Keops har lang erfaring med å matche arbeidssøkere i våre tiltak med ulike bedrifter og virksomheter. Vi har opparbeidet oss en stor kontaktflate i alle bransjer – både i offentlig og privat sektor. Gjennom tett samarbeid med bedriftene har vi utviklet et solid og målrettet system for både matching og oppfølging av både jobbsøker og arbeidsgiver, og vår intensjon er at samarbeidet skal være av en vinn–vinn karakter. Jobbsøker får prøvd ut egne ferdigheter og interesser og samtidig utvidet sitt erfaringsgrunnlag og egen kompetansebeholdning. Arbeidsgiver får prøvd ut potensiell arbeidskraft og «fritas» fra lang og kostbar opplæringsfase.  I tillegg får arbeidsgiver anledning til å ta et betydningsfullt samfunnsoppdrag og bidra til økt sysselsetting.

Keops er opptatt av at arbeidsgiver skal oppleve at samarbeidet med Keops har en nytteverdi og at det ikke medfører mye ekstraarbeid i en presset hverdag. Vi følger derfor tett opp og er alltid tilgjengelig for arbeidsgiver dersom det skulle oppstå situasjoner.

Et samarbeid med Keops innebærer altså liten risiko for arbeidsgiver men åpner muligheter for stor gevinst.

Ønsker du å vite mer om et samarbeid med oss, ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Tlf.: 35 54 75 36/e-post: keops@porsgrunn.kommune.no

Keops – når jobb er målet!

Til toppen