Ekspertbistand

Innhold

Keops er en godkjent leverandør av tjenesten Ekspertbistand i hele Grenland og Vestmar-regionen.

Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen der målet er å forebygge og redusere sykefravær. Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. Tilbudet omfatter alle bransjer og virksomheter.

I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand refundert med inntil kr. 23 100,- per sak. Bedriften søker selv om dette i NAV-portalen.

Når kan ekspertbistand benyttes?

 • Når sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers normale oppfølging, og når situasjonen kan oppleves som fastlåst.
 • Når det ikke vurderes mulig å komme tilbake til nåværende stilling eller arbeidsgiver.
 • Under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder.
 • Når ansatt, arbeidsgiver og NAV er enige om at det er et fornuftig virkemiddel

Hvordan går man frem som arbeidsgiver?

 • Ansatt og arbeidsgiver må være enig i at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak
 • Arbeidsgiver har dialog med NAV arbeidslivssenter som godkjenner vilkårene for søknad
 • Arbeidsgiver søker om ekspertbistand gjennom Altinn
 • Arbeidsgiver søker om refusjon av utgifter knyttet til bruk av ekspertbistand

Keops sin kompetanse omfatter bl a. følgende:

 • Karriereveiledingskompetanse
 • Sertifisering i kartleggingsverktøyet InFlow24
 • Helsekompetanse
 • Sosialfaglig kompetanse (rus, fremmedspråklige osv.)
 • Endrings- og omstillingskompetanse
 • Næringslivs- og markedskompetanse
 • Kompetanse om kurs- og utdanningssystemer

Dette samarbeidet mellom bedrift, ansatt og Keops resulterer i en rapport med en anbefalt plan videre. Denne planen skal være gjennomførbar.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Keops på tlf. 35 54 75 36.

Til toppen