Rekrutteringsprosessen i Porsgrunn kommune

Innhold

Når du har søkt på en ledig stilling i vårt rekrutteringsverktøy Webcruiter vil du motta en e-post som bekrefter at søknaden er mottatt.

Vi gjennomgår søkerbunken og vurderer søkerne opp mot kvalifikasjonskravene som er satt i utlysningsteksten. På bakgrunn av dette inviterer vi aktuelle kandidater på intervju til stillingen. En slik invitasjon vil enten skje per telefon eller per e-post.

Dersom du blir invitert på intervju vil du som regel oppleve å møte nærmeste leder til stillingen og en ansattrepresentant. I intervjuene vil vi forsøke å bli bedre kjent med deg og dine kvalifikasjoner. Vi vil stille deg spørsmål om utdannelse, erfaring og personlige egenskaper. Du vil få muligheten til å presentere deg selv på en god måte.

En rekrutteringsprosess vil som regel ta ca. 6 uker, fra stillingen er lyst ut til det tilsettes i stillingen.

Når prosessen er ferdig vil alle søkere motta en epost om at prosessen er ferdig og informasjon om noen ble tilsatt i stillingen.

Alle opplysninger i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til Personopplysningsloven / EU-direktiv 95/46/EU i det landet rekrutteringen finner sted. Porsgrunn kommune er behandlingsansvarlig, WebCruiter AS er databehandler. Etter ett år blir søknaden og CV'en din slettet.

Dersom du har spørsmål om stillingene du vurderer å søke på eller har søkt på, ta kontakt med kontaktpersonene som er nevnt i utlysningstekstene.

Dersom du har tekniske utfordringer med å sende søknad, ta kontakt med Webcruiter support for jobbsøkere.

Her finner du lenke for å registerer din CV i Webcruiter slik at den blir tilgjengelig for Porsgrunn kommune.

Til toppen