Digitalt tilsyn (RoomMate og KOMP)

Innhold

Digitalt tilsyn har mange fordeler for brukere både i hjem og på institusjon. Det er et eller flere infrarøde kamera, som varsler personalet når bruker setter seg opp i seng, går ut av seng, faller på gulv, er lenge borte fra seng med mer. Vi kan selv stille inn hva det skal varsles om.

Målet med digitalt tilsyn er flere. Først og fremst sikrer det en større trygghet for bruker, fordi personalet får et varsel med en gang noe skjer. Det gir også brukere mer frihet og ro, fordi vi kan gjøre tilsyn på natt ute å gå inn i brukers hjem eller rom. Denne ordningen administreres av kommunen.

Kan jeg få tjenesten?

Velferdsteknologi kan være et tilbud eller bidrag til alle som mottar helse- og omsorgstjenester. Når du har behov for nødvendig helsehjelp kan du prøve et velferdsteknologisk hjelpemiddel og dersom det fungerer for deg vil du kunne få det.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må være villig til å prøve ut og ta i bruk de ulike velferdsteknologiløsningene. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, og hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når tjenesten ikke lenger er aktuell for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Velferdsteknologi kan bidra til at du kan være selvhjulpen og mestre din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også øke kvaliteten på tjenesten fra kommunen ved at helsetjenesten kan bli varslet ved hendelser som gjør at du trenger hjelp fra oss.

Teknologien skal bidra til at du opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til pårørende.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Selv om du allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du både som bruker og pårørende kontakte enten aktuell tjenesteutøver eller Tjenestekontoret dersom du ønsker å prøve, eller har spørsmål om velferdsteknologi.

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen vil endre sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. For velferdsteknologi som du ønsker selv, før det er behov for nødvendig helsehjelp, mottar du i noen tilfeller dette mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret.

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser  

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

 

 

Til toppen