Avtaleterapeuter

Oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd pr. 09.09.2022

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Heistad Fysioterapi og Trening AS
Gml. Breviksv. 110
3940 Porsgrunn

Tlf: 35 54 90 77
skjalg.evensen@heistadfysioterapi.no
http://heistadfysioterapi.no/

Trond Brufladt
Margrethe Friberg
Snorre B. Johannessen
Rune Bakås
Skjalg Evensen
Monica Larssen
Jan-Helge Asgautsen

60 
60 
60 
60 
60 
50
50

Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi nevrologi
Overvekt prosjekt
Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi
Lymfødembehandling
Nevrologi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Fysioterapi Osebro
Storgt. 174
3915 Porsgrunn

Tlf: 35 55 84 94

Asbjørn Strand
Geir Åsgården

100
100

Alm. Fysioterapi
Manuell terapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Porselensklinikken
Porselsensveien 8
3920 Porsgrunn

Tlf: 35 55 54 41
kontakt@porselensklinikken.no
www.porselensklinikken.no

Edwin de Groot
Andre Van Gemst
Ingrid Van Gemst

100
100
60

Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Grenland Fysioterapi AS
ved Søsterhjemmet medisinske senter
Gamlevegen 19 3922 Porsgrunn

Tlf: 93 04 94 86
post@grenlandfysioterapi.com
www.grenlandfysioterapi.com

Eivind A. Kongsvold
Marianne Bøe

50
60

Alm. Fysioterapi
Kvinnehelse

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Fysioterapeutklinikken
Teknikergata 16
3912 Porsgrunn

Tlf: 35 55 01 25
halvormatre@gmail.com
bjkar2@online.no

Rognald Matre
Bjørn Karlsen

100
75

Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Blink helse
Storgata 135
3915 Porsgrunn

Tom Erik Riis
Tlf: 90 85 04 10
Tom-Erik@riisfysioterapi.no

Tone Smittil og Ingrid N. Braathen
Tlf: 92 06 15 70
post@psykomotorisksenter.no
inbraathen@gmail.com

Trine Strøm Marx
Tlf: 40 49 28 46

Tom Erik Riis
Tone Smittil
Ingrid N. Braaathen
Trine Strøm Marx

60 
80
75
60

Lymfødembeh.
Psykomotorisk
Psykomotorisk
Alm. fysioterapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Storgata Fysioterapi
Storgt 101
3919 Porsgrunn

Tlf: 46 98 54 69
moen@storgatafysioterapi.no
www.storgatafysioterapi.no

Monica Hagen
Tlf: 41 29 10 72

Øyvind Moen
Monica Hagen

75
60

Alm. Fysioterapi
Alm. Fysioterapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Tonje Thon
Rådhusgata 5
3901 Porsgrunn

Tlf: 97 53 28 29
Tonje_thon@hotmail.com

Tonje Thon

50

Barnefysioterapi

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Anita Galterudhøgda
Strandvn 24
3736 Skien

Tlf: 99 55 62 75
anita.galterudhøgda@skien.kommune.no

Anita Galterudhøgda

25

Kvinnehelse

 

Institutt

Fysioterapeut

%

Behandlingstilbud

Grenland Helsesenter
Melkevegen 13 3919 Porsgrunn

35499599
anitaeb@online.no

Anita Beitdokken

100

Manuell terapi

 

Til toppen