Innspill i utarbeidelse av handlingsplan for selvmordsforebygging

Innhold

Kommunen arbeider med en handlingsplan for forebygging av selvmord. Planen er den første av sitt slag.

Planen vil ha en varighet på fire år. For å sette sammen en god tiltaksplan og informere om tilbud og tjenester som finnes i dag trenger vi innspill fra deg og din organisasjon.

Arbeidsgruppen har identifisert kompetanseheving, interne arbeidsrutiner og felles forståelse for de som jobber i kommunen som planens viktigste formål. Med kompetanseløft og felles forståelse vil kommunen være bedre rustet til å fortsette selvmordsforebyggende arbeid i fremtiden.

Hovedsatsingen for planen er bestemt men vi trenger fortsatt innspill på hva du tenker er viktig for å forebygge selvmord.

Til spørreskjema
Til toppen