Midlertidig botilbud Feiselveg

Innhold

Porsgrunn kommune tilbyr midlertidig botilbud for personer som har havnet i akutt bolignød.

Vi har disponibelt seks rom som er enkelt innredet. Det er felles bad, muligheter for enkel matlaging og for vask av tøy. I tidsrommet Feiselvei 3 er åpent, er det personale tilgjengelig.

Botilbudet holder åpent fra kl. 15.00 til 08.00 alle hverdager. I helger og andre helligdager er Feiselvei åpent hele døgnet.

Oppholdet koster kr. 115,- per døgn.

Grunnkriterier for å få innvilget midlertidig botilbud er:

  • at søker er over 18 år
  • at søker har tilhørighet i Porsgrunn kommune
  • at søker selv ikke klarer å skaffe til veie egen bolig

Vedtak på midlertidig botilbud fås ved personlig oppmøte på NAV.

Klikk på denne lenken for å finne åpningstider NAV Porsgrunn, tlf. 55 55 33 33

Telefonnummer Feiselvei 3: 35 56 54 30

Til toppen