Bekymringsmelding

Innhold

Dersom du er bekymret for at noen utsetter sin fysiske og psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende rusmisbruk, kan skriftlig bekymringsmelding sendes til Psykisk helsetjeneste og rusomsorg avd. Rusteam.

Se for øvrig vilkår i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10.

Skriftlig bekymringsmelding jf. HOL §§ 10-2 og 10-3

Til toppen