Kommuneoverlegen

Innhold

Kommuneoverlegen har samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten.

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Fastlegeordningen
 • Leger i spesialisering
 • Folkehelse
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Helsemessig beredskap
 • Deltagelse i planarbeid
 • Kvalitetsarbeid
 • Internt og eksternt samarbeid
 • Samhandling mellom kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten
 • Plikter etter psykisk helsevernloven

Hvem gir tjenesten?

I Porsgrunn kommune er det Jan Arne Hunnstad.
Epost: Jan.Arne.Hunnestad@porsgrunn.kommune.no.

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver, smittevernlege og ansvarlig for miljørettet helsevern for innbyggere og ansatte i Porsgrunn kommune. Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljøhelse og smittsomme sykdommer.

Plan for legetjenester 2019-2022.pdf

Til toppen