Borgehaven aktivitetssenter

Innhold

Aktivitetssenteret arrangerer aktiviteter sammen med frivillige organisasjoner, frivillige enkeltpersoner og andre kommunale og private virksomheter. Åpent for alle!

Foto: Tom Riis

Borgehaven aktivitetssenter har et Brukerråd som består av: 2 beboere, 2 personer fra nærmiljøet, 2 pårørende og 2 ansatte.Rådet skal ivareta brukernes interesser i forhold til aktivitetene ved senteret. Med brukere mener vi: Beboer, pårørende og alle andre interesserte.

Vi tar gjerne imot innspill og idéer, og ønsker du å være frivillig, ta kontakt med: Avdelingsleder Hilde Hagen, tlf. 35 56 25 24/ 900 78 151 eller ekspedisjonen, tlf. 35 56 24 00.(10:00 – 14:00)
Du kan også benytte e-post: hilde.hagen@porsgrunn.kommune.no

Velkommen til Borgehaven! 

Til toppen