Kart

Innhold

Diverse kart

Rettigheter

Det skilles mellom privat og kommersiell bruk av kartet.

Kartet kan benyttes fritt privat. Til kommersiell bruk kan data kjøpes ved henvendelse til kommunen, eventuelt ved bestilling på www.infoland.no.

Turkart

Porsgrunn kommune bidrar, sammen med frivillige organisasjoner, til vedlikehold av sommerstier og skiløyper.

Basiskart

Kart over terreng og menneskeskapte objekter

Kommunen er pålagt å etablere og vedlikeholde detaljert kartverk (teknisk kart) over bebygde og utbyggingsklare områder. Alle kartdata foreligger digitalt, og kan sees i webkartet.

Vedlikeholdet foregår på to ulike måter:

  • Løpende, administrativt vedlikhold basert på godkjente byggesøknader og meldinger, hovedsaklig fra kommunens byggesaksavdeling.
  • Periodisk vedlikehold basert på flybilder. Hele kommunen blir ajourført i løpet av fire år.

Vedlikeholdet blir organisert og finansiert gjennom Geovekstsamarbeidet.

Temakart

Temakart lages på bakgrunn av basiskart og ulike tematiske data.

Kommunen vedlikeholder noen tematiske datasett selv, mens andre hentes fra eksterne leverandører. Hos Geonorge finnes en nasjonal oversikt.

Kommunen har programvare og data (GIS, Geografisk Informasjons System) for avanserte analyser og presentsjoner.

Temakart visualiserer problemstillinger og analyser på en måte som er lett å lese. Internt i kommunen blir kartene brukt i plansammenheng, i saksbehandling, i beredskap etc.

Adressekart i papirversjon

Kartet ble trykket siste gang i 2007

Papirkart blir foreløpig ikke laget igjen over samme lest. Vi henviser til webkartet, som også viser adresse. Adressene ajourholdes av kommunen i SentralMatrikkel, derfor er kommunens webkart stedet å finne korrekte oppdaterte adresser.

Til toppen