Startlån / tilskudd

Innhold

Hvem kan få lån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Les mer på husbanken.no/startlaan.

Søk elektronisk her med Bank ID:

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at familier med svak økonomi, langvarige vanskligstillte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre med boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

 Hva kan vi tilby?

 • Inntil 100% av kjøpesum og omkostninger til samme lave rente
 • Toppfinansiering på lån fra din private bank
 • Husbankens gunstige betingelser
 • Ingen krav om egenkapital eller kausjon
 • Ingen øvre aldersgrense

 Toppfinansiering

 • Du som får dekket deler av ditt lånebehov i banken, kan låne resten av oss. Skaff først et tilbud fra banken, så beregner vi topplånet ut fra dette.
 • Vi har ikke høyere rente på toppfinansiering, slik som er vanlig i det private markedet.

 Fullfinansiering

 • Dersom du har problemer med å få lån i bank, kan du låne hele kjøpesummen med omkostninger hos oss.
 • Vi fullfinansierer med samme lave rente på hele beløpet.
 • Dersom du søker om startlån, blir du automatisk også vurdert for boligtilskudd.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • barnefamilier har høy prioritet
 • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg.

Hva kan det gis tilskudd til?

 • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • både leid og eid bolig

Kontaktperson

Kjersti Dolva Christensen, økonomisk rådgiver Tlf 481 29 518

Brosjyre - kjøp av bolig

Til toppen