Midlertidig botilbud

Innhold

Midlertidig overnatting i Feiselvegen.

 

Hvem kan få overnatting?

Overnatting i Feiselvegen er et midlertidig husvære i Porsgrunn kommune for dem som av ulike årsaker har akutt behov for tak over hodet, og ikke klarer å skaffe bolig selv.

 For å få innvilget overnatting i Feiselvegen blir følgende vektlagt:

  1. Søker må være uten bolig.
  2. Søker må være innbygger/oppholde seg i Porsgrunn kommune.

Søknad

Ta kontakt med NAV Porsgrunn for å søke om midlertidig husvære.

Til toppen