Borgelig vielse

Innhold

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene.

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider.

Gå til Skattetatens sider om ekteskap her

Papirer som må fylles ut

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Alle spørsmål vedrørende prøvingsattest må gjøres til ditt lokale skattekontor. Finn ditt skattekontor her

Hvordan bestille tid for vigsel?

Dere kan bestille tid for vigsel på elektronisk skjema her

NB! Prøvingsattest og kopi av legitimasjon må legges ved bestillingen elektronisk.

Vigsler må bestilles senest 1 måned i forkant.

Det er dessverre ikke mulig å bestille vigsel per telefon eller ved oppmøte.

Vigslere

I Porsgrunn kommune er ordfører og varaordfører godkjente vigslere. I tillegg er disse godkjente vigslere: rådmann, kommuneadvokat Randi Gro Thuland og virksomhetsleder Stian Stiansen.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Porsgrunn kommune gjennomfører vigsler hver fredag hele året, med unntak av juli.

Holder Porsgrunn kommune bare vigsler i rådhuset? 

Porsgrunn kommune holder i utgangspunktet kun vigsler i rådhuset.

Ønske om andre steder kan fremmes i bestillingsskjemaet, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. Kostnader kan tilkomme.

Hva koster det å gifte seg? 

Å gifte seg i rådhuset er gratis, forutsatt at vigsel gjennomføres på oppsatt dag (fredag).

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest? 

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten .

Kjønnsnøytral ekteskapslov 

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Seremonirommet 

Seremonirommet er bystyresalen i 2. etasje i rådhuset. Rådhuset er i Storgata 149. Paret kan ha med seg gjester under seremonien. Cirka antall avtales på forhånd.

Se video fra vielse i bystyresalen her

Fremmøte

Vi ber om at brudeparet møter 10 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise gyldig legitimasjon (pass/førerkort) før seremonien starter. Vi anbefaler at eventuelle gjester møter 5 minutter før.

Vitner 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk 

Vigselen foregår på norsk.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk. Dette må også avtales på forhånd.

Seremonien 

Seremonien tar cirka 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. 

Det er ofte flere vielser på samme dag og vi ber om at eventuelle champagnekorker ikke sprettes før man har forlatt rådhuset. Vi ber også om at det ikke kastes konfetti eller lignende som vil gi oss ekstra opprydning til neste sermoni.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere må ta med nødvendig utstyr til dette selv.. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette i bestillingsskjema. Husk å beregne dette og rigging innenfor 20 minutter som er avsatt. 

Fotografering 

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Parkering 

Det er dessverre ikke mulig å la bilen bli stående på rådhusplassen under seremonien. Det er tilgang på parkeringsplasser på avgiftsbelagte kommunale og private parkeringsplasser i nær tilknytning til rådhuset.

Etter vielsen

Når vielsen er over, vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. Denne sendes til Skatteetaten som utsteder endelig vigselsattest.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad om å endre navn finnes på Skatteetatens nettsider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt. 
Les mer om pass her

Vi følger Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Vi i Porsgrunn kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Til toppen