Fosterhjem

Innhold

Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. I vårt område trenger vi hvert år fosterhjem til ca 55 barn og ungdommer.

Vi rekrutterer fosterhjem i Telemark. I tillegg gir vi generell opplæring til fosterfamilier - både i grupper og individuelt.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om å bli fosterhjem.

  • Besøksadresse: Schweigaardsgate 11, 3717 Skien
  • Postadresse: Fosterhjemstjenesten i Telemark, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Fosterhjemstjenesten i Telemark

Telefon: 466 17 700
Vakttelefon: 466 18 273 - døgnbemannet telefon for fosterforeldre

E-post: fosterhjemstjenesten.telemark@bufetat.no

Web: Fosterhjemstjenesten i Telemark

Til toppen