Vi tilbyr digitalt ledsagerbevis

Innhold

Det betyr at du som har eller som skal søke om ledsagerbevis, kan få dette på din telefon.

Andre som har behov for å ha tilgang på ditt ledsagerbevis, som for eksempel foresatte eller verge, kan også få det digitalt på sine telefoner.

Digitalt ledsagerbevis er utviklet av KS digitale fellestjenester på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Vi er stolte av å kunne tilby denne brukervennlige løsningen til våre innbyggere.

Dersom du allerede har ledsagerbevis og ønsker den digitale løsningen, ta kontakt med Servicesenteret i Storgata 153. Vi har åpent fra kl 0900-1530 (kl 1500 i perioden 15/5-1/9) mandag til fredag.  

Ordningen med ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg ledsager på arrangementer. Ledsagerbevis utstedes av kommunen innbyggeren bor i, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Til toppen