Trenger du barnehageplass?

Innhold

Alle barnehagene i Porsgrunn har felles opptak. Søknadsfrist 1. mars.

Når foreldre skal velge barnehage til sitt barn, er det ulike faktorer som har betydning.

For noen er det viktigst at barnehagen ligger i nærmiljøet, mens andre velger barnehage etter satsningsområder.

Alle Porsgrunns barnehager holder et høyt faglig nivå, med god pedagogtetthet. Vi legger alle vekt på omsorg, lek og læring – likevel er vi noe ulike. Du kan gjerne ta kontakt med den enkelte barnehage for avtale om personlig omvisning, eller hvis du har spørsmål om søknad om barnehageplass.

Les mer om barnehagene og om hvordan du søker her

Til toppen