Tilskudd til lekeplasser

Innhold

Ordfører Robin Kåss oppfordrer velforeninger, beboergrupper eller borettslag om å søke på midler til tiltak knyttet til lekeplasser i nærområdet.

Bildet: Ordfører Robin Kåss og prosjektleder ved Kommunalteknikk Jack Ravnsbæk

Det kan for eksempel være oppussing/anskaffelse av lekeapparater, utbedring av balløkker, oppsetting av mål eller generell utbedring av området.

Porsgrunn kommune har i år vedtatt 200.000 som skal deles ut som tilskudd til lekeplasser i Porsgrunn. Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Kriterier for å kunne søke tilskudd til lekeplasser:

  1. Området er offentlig tilgjengelig.
  2. Området det søkes om midler til er regulert til lekeplass
  3. Det søkes på vegne av en beboergruppe/velforening
  4. Det må signeres en lekeplassavtale med kommunen for å motta midler om det ikke allerede foreligger en for gjeldende område

Under fordeling av tilskuddene vil blant annet tilrettelegging for ulike aldersgrupper og bidrag til økt aktivitet vektlegges.

Egeninnsats og dugnadsvilje vil også telle positivt. For øvrig må utstyret som brukes være i tråd med lekeplassforskriften.

Søknadsskjema (pdf)

Søknad sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no og merkes med «Kommunalteknikk – tilskudd til nærlekeplass».

Til toppen