Ny utgave av magasinet Godt VOKSEN

Innhold

Denne gangen blir aktualitet- og aktivitetsmagasinet Godt VOKSEN sendt direkte til personer over 75 år med adresse i Porsgrunn. Du kan også se det her.

Denne gangen blir aktualitet- og aktivitetsmagasinet Godt VOKSEN sendt direkte til personer over 75 år med adresse i Porsgrunn. Du kan også se det her.

Magasinet omhandler artikler om aktivitetstilbud som ulike lag, foreninger, organisasjoner og kommunale aktører tilbyr godt voksne. I tillegg er det artikler om lokale aktualiteter, personer og historier.

Ansvarlige for magasinet er en gruppe frivillige seniorer som utgjør en redaksjonskomite i samarbeid med Eldrerådet og Porsgrunn Frivilligsentral: Hans Martin Gullhaug, Åshild Thune, Gro Lorentzen, Inge Jørgensen, Erik Engnæs og Hans-Petter Teigen.

Les magasinet her

Godt Voksen 2023 Til Trykking Side 01
Til toppen