Gratis ferge for fastboende på Sandøya med gyldig reisekort

Innhold

Fylkeskommunen har bestemt at fastboende øyboere i Kragerø kommune og på Sandøya i Porsgrunn kommune skal ha gratis ferge.

Gratis ferge betinger at du kan fremvise gyldig reisekort. Du må søke for å få reisekort. Reisekortet hentes på Servicesenteret.

Søk om reisekort her

Kriterier for å søke om reisekort 

  • Alle fastboende over 6 år søker eget reisekort
  • Du legger ved bilde av søker i søknaden
  • Du som er 16 år eller eldre får inntil 2 kjøretøy inkludert i reisekortet ditt. Før opp registreringsnummer på hvert kjøretøy. Gjelder for moped, traktor, ATV, lastebil og tilhenger i tillegg til bil
  • Dersom du ikke har anledning til å sende søknad digitalt kan søknaden m/bilde sendes kommunen, eller leveres Servicesenteret i åpningstid

Du blir kontaktet per SMS/telefon når kortet er klart til henting. Kortet hentes på Servicesenteret, Storgata 153 (ved rådhuset).

Husk å ta med legitimasjon når du henter kortet!

Åpningstider Servicesenteret

Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.30 (14.30 i perioden 15. mai - 31. august)

Fastboende uten reisekort må betale fra 1. april

Fastboende uten reisekort må, fra 1. april, betale på fergen frem til kortet er mottatt.

Frem til 19. april vil du som har løst billett mot kvittering få refundert billettene. Dette refunderes av fergeselskapet. Kopi av kvittering for betalt billett sendes inn sammen med kopi av reisekort og kontonummer. 

Skjema som skal brukes for å søke om refusjon (pdf)

Siste frist for innsending av refusjonskrav er mandag 22. april

Sendes til/leveres til:
Kragerø fjordbåtselskap IKS
Ytre Strandvei 1
3770 Kragerø
Åpningstider: mandag – fredag kl. 09.00 – 14.30

Informasjon om reisekort på ferje for fastboende på øyene på fylkeskommunens nettsider

Til toppen