Arbeidet med gang- og sykkelbrua har startet

Innhold

Mandag ettermiddag kom lekteren med pelerigg opp Porsgrunnselva. Denne uka startet arbeidet med å banke ned stålrørpeler i elva.

Oppstart ble markert ved å samle prosjektledelsen i Porsgrunn kommune, ordfører og entreprenør, Consto Anlegg Sør AS ved kaikanten ved Reynoldsparken, der gang- og sykkelbrua skal bygges over til Vestsiden ved Storvegen.  

Foran fra venstre i gule jakker: prosjektleder Jan Atle Einerkjær og HMS/KS-leder Steffen Monrad i Consto Anlegg Sør as.   Bak fra venstre: prosjektleder ved Bygg- og eiendomsdrift Morten Ødegaard, konstituert rådmann Per Sortedal, medlem av Utvalg for miljø og byutvikling Ole Kåre Wagenius (Ap), bygg- og eiendomssjef Ole Henrik Lia og ordfører Janicke Andreassen i Porsgrunn kommune.  Lekteren med pelerigg kan sees i bakgrunnen.
Foran fra venstre i gule jakker: prosjektleder Jan Atle Einerkjær og HMS/KS-leder Steffen Monrad i Consto Anlegg Sør as. Bak fra venstre: prosjektleder ved Bygg- og eiendomsdrift Morten Ødegaard, konstituert rådmann Per Sortedal, medlem av Utvalg for miljø og byutvikling Ole Kåre Wagenius (Ap), bygg- og eiendomssjef Ole Henrik Lia og ordfører Janicke Andreassen i Porsgrunn kommune. Lekteren med pelerigg kan sees i bakgrunnen.

Et byutviklingsprosjekt 

- Dette er helt klart et byutviklingsprosjekt, og vi gleder oss til å se gang- og sykkelbrua ferdig om cirka ett år, sa ordfører Janicke Andreassen.  

- Brua vil også koble Vestsida tettere på sentrum. 

- Gang- og sykkelbrua er viktig for den fremtidige utviklingen av jernbanen og knutepunktet i Porsgrunn og den nye bydelen, sa Ole Kåre Wagenius medlem av Utvalg for miljø og utvikling (Ap). 

- Brua vil gi mange innbyggere kortere reisevei til fots og på sykkel, sa Wagenius. 

- Dette blir en stålbru med betongdekke. Elementene til brua produseres i seksjoner, og løftes på plass ettersom brua bygges, prosjektleder ved Bygg- og eiendomsdrift Morten Ødegaard. 

Prosjektleder hos entreprenøren Conosto, Jan Atle Einerkjær, informerte om at arbeidet starter så raskt som mulig denne uka, etter at lekteren er kommet i riktig posisjon på Vestsiden. 

- Vi jobber 6 dager i uka på skift. De første 30 dagene pågår pelearbeid.  

I et informasjonsskriv til naboer i byggeområdet opplyser Consto om at pelearbeidet vil medføre noe støy.  

Lang levetid 

Bypakkeprosjektet, som skal være ferdig i februar 2025, er prosjektert etter Vegnormal N400 Bruprosjektering, med en levetid på 100 år. 

Det første synlige tegnet på at prosjektet er i gang
Det første synlige tegnet på at prosjektet er i gang
Til toppen