Avløpsanlegg

Innhold

Avløpsrammeplanen som Porsgrunn kommune utarbeidet i 1971 har vært retningsgivende for avløpsutbyggingen i kommunen. Det første store avløpsrenseanlegget sto ferdig på Heistad i 1977. Tidligere var det bygd et lite renseanlegg i Hjertevika i Langangen.

Avløpsrammeplanen som Porsgrunn kommune utarbeidet i 1971 har vært retningsgivende for avløpsutbyggingen i kommunen. Det første store avløpsrenseanlegget sto ferdig på Heistad i 1977. Tidligere var det bygd et lite renseanlegg i Hjertevika i Langangen.

Videre utbygging av renseanleggene i Porsgrunn kommune er et resultat av en storsatsing på avløpssektoren i forbindelse med Miljøpakke Grenland, som ble vedtatt i 1988.

Knarrdalstrand renseanlegg

Knarrdalstrand renseanlegg, som ble satt i drift i 1990, er et samarbeidsprosjekt mellom Porsgrunn og Skien kommune. Anlegget blir drevet som et interkommunalt selskap.

Hovedmengden av avløpet fra sentrale deler av Skien og Porsgrunn blir ført til dette renseanlegget.

Langangen renseanlegg

Langangen renseanlegg på Hallvarp ble satt i drift i 1994. Det erstattet bl.a. det gamle anlegget i Hjertevika. Anlegget renser i dag avløpsvann fra de fleste boliger i Langangen, med unntak av bebyggelsen på vestsiden av Langangsfjorden.

Til toppen