Fastsatt planprogram – Områderegulering for Knutepunkt Porsgrunn, planID 397

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 ble planprogram for områderegulering for Knutepunkt Porsgrunn fastsatt av Utvalg for miljø og byutvikling den 07.12.21 i sak 77/21.

De vedlagte dokumentene er også tilgjengelig på Servicesenteret i Storgata 153.

Vedtak om fastsetting av planprogram kan ikke påklages.

Vedlegg

  1. Vedtak og saksfremlegg
  2. Fastsatt planprogram – Knutepunkt Porsgrunn
  3. Oppsummering av innspill og forslagsstillers kommentarer
Til toppen