Vi feirer nytt idrettsanlegg i Kjølnesparken

I den anledning har vi julekampanje på årskort til svømmehallene

Årskortet kan kjøpes hos Servicesenteret, Porsgrunnshallen og Stridsklevhallen. Kampanjen gjelder fra 23.11 til 24.12.19

Vi tilbyr tre ulike årskort til begge svømmehallene:

Årskort familie kr 3.600,-

Årskort voksen kr 2.850,-

Årskort barn/student/honnør kr 1.360,-

Velkommen

Til toppen