Porsgrunns 1%-ordning

Innhold

1% av byggebudsjettet for nye bygg eller større ombygginger, samt i forbindelse med større bymiljøtiltak, settes av til kunstnerisk utsmykking.

Porsgrunn Kommune har en stor samling med kunst i bygg og på offentlige plasser. Noen er innkjøpt til særskilte anledninger, noen er gaver og er kommet til gjennom donasjoner, mens andre er private initiativ. Siden midten av 1990-tallet er det kommet til mange kunstverk gjennom det som i Porsgrunn kalles 1-prosent-ordningen. Denne ordningen har gitt kommunens innbyggere en rekke nye verk av anerkjente norske kunstnere. Tre stikkord er medvirkning, prosess og formidling.

Les artikkelen og se bilder av kunsten på Digitalt Museum.

I 1994 gjorde Porsgrunn bystyre et vedtak om at 1% av byggebudsjettet for nye bygg eller større ombygginger, samt i forbindelse med større bymiljøtiltak, skal avsettes til kunstnerisk utsmykking.

Vedtaket har beriket kommunen med en rekke nye kunstverk, av kjente lokale og nasjonalt anerkjente kunstnere. På skoler, i barnehager, i parker og byrom og ved en rekke kommunale institusjoner finnes det nå samtidskunst til glede, undring, inspirasjon eller innsikt. Slik har både bygg og uterom blitt tilført nye kvaliteter. Kunstprosjektene er blitt til gjennom demokratiske prosesser og medvirkning fra brukergrupper, og har ført til at mange nå kommer i berøring med kunst i det daglige. Dette er nasjonal og lokal kulturpolitikk med svært gode resultater.

Til toppen