Porsgrunn har fått fritidskoordinator for flyktninger

Innhold

Dania Fakih (25 år) skal i den nyopprettede prosjektstillingen hjelpe flyktninger inn i kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen vår.

Med økt ankomst av flyktninger den siste tiden vil fritidskoordinatoren legge til rette for at flere flyktninger kan delta i fritidsaktiviteter.

Dania begynte i jobben 1. august. Stillingen hører hjemme i Virksomhet for kultur i Porsgrunn kommune.

Til toppen