Olaf Willums og Draumkvedet

Innhold

Se verkene og les artikkelen om Olaf Willums og Draumkvedet i Porsgrunn Kommunes Kunstsamling på nett.

Her finner du artikkelen: Porsgrunn Kommunes Kunstsamling i Digitalt Museum.

Middelalderballaden «Draumkvedet» er et av landets viktigste bidrag til verdens kulturhistorie. Det unike visjonsdiktet om Olav Åsteson som faller i søvn på julaften, sover til trettende dags jul og så kan fortelle om en uhyggelig ferd gjennom dødsriket, er et verk med en mystisk tilblivelse.

Diktet har sin opprinnelse i Vest-Telemark. Det ble i flere hundre år overlevert muntlig, før det ble nedskrevet i siste halvdel av 1800-tallet. Siden den gang har det hatt en særegen plass i vår litteraturhistorie.

Diktet har med sine sterke visjoner inspirert mange, både kunstnere, teatermennesker og musikere. En av dem som gjennom hele livet lot seg fascinere, var Porsgrunnsmaleren Olaf Willums. Han brukte over tredve år på å male en serie på syv monumentale bilder, der han ga sin personlige versjon av diktets handling.

Willums’ Draumkvedet-bilder stilles ikke ofte ut offentlig. De har vært i Porsgrunn Kommunes eie siden 1968, og står til daglig trygt innelåst i kommunens magasin. Nå kan du endelig få se dem – og lese om både bildenes og diktets opprinnelse – i en ny artikkel på Digitalt Museum.

Artikkelen er en del av arbeidet med å gjøre Porsgrunn Kommunes kunstskatter tilgjengelig for folk flest, gjennom nettportalen Digitalt Museum. Her kan du søke opp informasjon om kommunens kunstsamling og lese spennende artikler om aktuelle verk og kunstnere.

 

Willums Draumkvedet 3 (1)
Til toppen