Stenger Gamle Urædd på grunn av Barnas Dag

Innhold

Parkeringsplassen på Gamle Urædd stenges fra 30. mai kl. 16 til 5. juni kl. 07. Plassen skal rigges og brukes til tivoli.

De som har parkeringstillatelse for tjenestebiler, kan stå på parkeringsplassen Grenlandsgate i denne perioden.
Til toppen