Tilskudd til kommunale avgifter og eiendomsskatt

Innhold

Det er mulig å søke om tilskudd til betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter

Alle med lav inntekt kan søke.

Husstandens samlede brutto inntekt i 2022 må ikke være over:

Kr 282.588,- for enslige
Kr 356.760,- for ektepar/andre.

Formueskrav: 

Fribeløp  er kr. 100.000,-
65 % av det overskytende beløpet blir tillagt inntekt.

Tilskudd til betaling av kommunale avgifter utgjør:

Inntil 50 % reduksjon av eiendomsskatten
Inntil 50 % reduksjon av vann, kloakk, renovasjonsavgift

Søknadsfrist er 15.mai hvert år.

Søknadsskjema finner du her 

 

 

Til toppen