Vestheimvegen overvann

Innhold

Porsgrunn kommune v/ Kommunalteknikk skal utbedre fallforhold på kommunale ledninger og gjøre overvannstiltak i Vestheimvegen.

Planlagt anleggsstart er uke 14.04.2020 og forventet varighet av prosjektet er en måned.

Vestheimvegen vil bli stengt mellom Elvegata og Plassen, men det vil bli mulig å bruke gang og sykkelveg. Det må påregnes anleggstrafikk, støy og støv som følge av dette arbeidet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til:
Anleggsleder: Jens Arvid Aas, Mobil nr.: 906 09 661
E-post: jens.arvid.aas@porsgrunn.kommune.no

Til toppen