Utskifting av gatebelegg på veg og GS i Rådhusgata

Innhold

Kommunalteknikk avd Bydrift skal skifte ut gatebelegg på veg og GS i Rådhusgata

Forventet oppstart uke 40 og Desember 2020

Det skal skiftes varmekabler, belegningsstein, samt reparasjon av noe eksisterende kantstein og grøntanlegg.

Det vil tidvis bli noe støy og redusert fremkommelighet, men det skal opprettholdes tilgang til Helsestasjon og teknisk for myke trafikanter.

HC- og elparkering stenges fredag 12. Juni, grunnet asfaltering av fortau.

Rådhusgata stenges tirsdag 16 juni, planlagt asfaltering av hele gaten.

Kommunalteknikk avd Bydrift skal skifte ut gatebelegg på veg og gangsti i Rådhusgata

Forventet oppstart onsdag uke 20 og planlagt slutt innen 20. Juni 2020

Det skal skiftes varmekabler, belegningsstein og ny asfalt, samt reparasjon av noe eksisterende kantstein og grøntanlegg.

Det vil tidvis bli noe støy og redusert fremkommelighet, ved stengte parkeringsplasser vil disse bli flyttet og skiltet til Rådhusplassen.

Kontaktperson

Bjørn Roger Aanesen 
Tlf: 482 83 571
E-post: bjorn.roger.aanesen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen