Trafikksikkerhetstiltak Heistad skole

Innhold

Porsgrunn kommune avd bydrift skal bygge nytt fortau ved Heistad skole.

Prosjektet består av  ca 600 meter nytt fortau fra skole og opp til Betel på Brattås.

Arbeider som skal utføres er:

  • Støping av kantstein og oppbygging av 3 meter bredt fortau og det skal flyttes noen sluk.
  • Vegbane skal innsnevres til 5 meter, samt innsnevring av kryss og utkjøringer.

Tiltakene som gjøres er for at man skal få en mer trafikksikker skolevei og senke hastigheten i boligområder.

Til toppen