Stenging av øvre del av Bokfinkvegen

Innhold

Porsgrunn kommune må stenge øvre del av Bokfinkvegen i forbindelse med reparasjon av avløpsnettet i området rundt Bokfinkvegen 9.

Stengingen vil skje fra Mandag 01.02.2021 og fram til Onsdag 10.02.2021. Lengden på avstengingen kan variere noe da, det er noe utfordringer med frost i bakken. Men vi vil etterstrebe å åpne vegen på fredag 05.02.

Det vil bli etablert midlertidig avkjøring til Stridsklev ring på toppen av Bokfinkvegen.

Oppfordrer beboere og brukere av Bokfinkvegen til å vise aktsomhet ved utkjøringen.

Kontakt og spørsmål

Kommunalteknikk
Olav Tresland
Tlfnr 416 76 402

Til toppen