Restarbeid Hovenggata

Innhold

For å oppnå sikre og effektive arbeider er det behov for å lysregulere trafikken forbi rundkjøringen på Osebakken. Det blir ett kjørefelt om gangen gjennom rundkjøring frem til 13. mai. I denne perioden skal arbeidet i Hovenggata gjøres ferdig.

Arbeidene vil på sikt strekke seg fra Slottsbrugata og gjennom rundkjøringen i Hovenggata.
I første etappe er det selve rundkjøringen som prioriteres og bygges ferdig.

-  Avkjørsel til og fra Osebakken, inn mot Schrøders Kro vil bli stengt i hele perioden, opplyser Bjørnar Andersen, prosjektleder i Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk.

Det blir godt skiltet omkjøring for lokaltrafikken til Osebakken via Storgata, ved Floodeløkka og Slottsbrugate.

- Arbeidene koordineres også fortløpende med byggearbeidet på Franklintorget, sier prosjektleder.

Bilister bes vurdere gamle vaner og benytte fylkesveg 32, Hovengtunnelen og fylkesveg 36 mot Herøya eller Skien om de har mulighet. Her er det godt skiltet. 

- De som kan gå eller sykle til og fra sentrum bør benytte seg av denne muligheten, oppfordrer han.

Arbeidene som utføres er steinlegging, siste lag med asfalt, to nye bussholdeplasser ved rundkjøringen, det plantes nytt tre i rundkjøringen og det blir ny gatebelysning.
Hovenggata skal også fornyes helt frem til Storgata, for å knytte sykkelfeltene sammen med sykkelvegen fra Skien.

Etter vegåpning – røde sykkelfelt

Etter at Hovenggata åpner med normaltrafikk til 17. mai er planen å ferdigstille siste rest av strekningen mellom Ligata-Storgata og andre tilgrensende områder. Resterende vegoppmerking, nye sykkelfelter, oppussing av grøntområder og ny gatebelysning skal være på plass før sommerferien uten at dette skal påvirke trafikken nevneverdig.

Som vanlig vil det bli tilrettelagt for gående og syklende i anleggsperioden.

Anlegget ble delt opp i fem parseller – fra Kirkehaugen, inn Sverresgate, over Jernbanegata, Floodeløkka, og til sist Hovenggata og nå snart en ferdig ombygd rundkjøring ved Hovenggata med kobling til Storgata.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune.

Til toppen