Reservevannforsyning Porsgrunn-Skien

Innhold

Anleggsperiode: November 2019 – Mai 2020

Arbeid i Lilleelva

I forbindelse med reservannforsyning Porsgrunn – Skien pågår arbeidet med å legge en 500 mm vannledning i Lilleelva fra Osebro til Elverøy i Porsgrunn. Ledningen er senket på bunn i Lilleelva. Det pågår arbeid med å justere vannledning på bunn i Lilleelva. Dette arbeidet er planlagt ferdig i løpet av mai 2020.

Hva skal gjøres

Porsgrunn og Skien kommuner ved Kommunalteknikk legger en 500 mm vannledning i elva mellom Porsgrunn og Skien. Ledningen legges fra Elverhøy i Porsgrunn til Bøle i Skien, via Strandvegen. Den totale lengden på ledningen vil bli ca. 4400m. Det er entreprenør Lundsett og Walle Dykkerservice AS som skal utføre anleggsarbeidet for kommunene.

Anleggsarbeidet er en del av kommunenes hovedplan for vannforsyning hvor vannforsyningsnettet skal forsterkes.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Lundsett og Walle Dykkerservice: Mats Lundsett tlf. 414 26 861
Kontaktperson Porsgrunn kommune: Lene Thunes 976 91 161
Kontaktperson Skien kommune: Eskild Larsen 416 96 113

Til toppen