Rehabilitering og etablering av vann og avløpsanlegg i Langangen

Innhold

Porsgrunn kommune er i gang med detaljprosjektering av vann og avløp i deres område.

Prosjektet begrenses i denne omgang fra og med Kjøyavegen til og med Markavegen 14 (Se kart der trase er merket med rødt).

Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke.

Prosjektet vil bestå av 3 etapper:

  • etappe vil være rehabilitering av vannledning i Kjøyavegen. Dette vil bli utført ved tradisjonelle gravearbeider.
  • etappe består i å etablere en ny sjøledning fra Kjøyavegen til Markavegen.
  • etappe er fjellboring fra Markavegen og opp til planlagt næringsområde på Lønnebakke.

Vi forventer oppstart av anleggsarbeidet i august 2020

Før oppstart vil Porsgrunn kommune engasjere takserings-firma Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. Dere som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av de nærmeste ukene.

Det vil være Eckholdt & Mortensen DA som utførende entreprenør.

Vi vil bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til:
www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Spørsmål

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Stine Mari Kaste Naas
Prosjektleder
Tlf. 467 60 021

E-post: stine.mari.kaste.naas@porsgrunn.kommune.no

Til toppen