Rehabilitering av vannledningen i deler av Floodmyrvegen

Innhold

Vannledningen som skal rehabiliteres er ca. 60 år gammel. Den er dårlig og har/har hatt flere lekkasjer. Se kart for aktuell strekning.

Vannledningen skal utblokkes, dvs. at den nye vannledningen skal trekkes inni den eksisterende. Det blir noe graving med denne metoden, men ikke på langt nær så mye som ved tradisjonell graving. Noen kummer skal også skifte ut.

Porsgrunn kommune skal stå for gravearbeidene og Båsum Boring AS skal utføre utblokkingen av vannledningen.

Disse arbeidene starter opp i juli/august og vi antar å være ferdig i løpet av november. Vi vil begynne med å legge provisorisk vannforsyning til berørte bygg/boliger.

Det må påregnes noen ulemper som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst til berørte bygg/boliger mens anleggsarbeidet pågår.

Det vil også bli korte opphold i vannforsyningen ved omkobling/provisorisk kobling av vannledningen. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt.

Vi ber om forståelse for dette arbeidet og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Kontaktinformasjon

Stig Hernholm
Porsgrunn Kommune

Tlf. 917 37 872
E-post: stig.hernholm@porsgrunn.kommune.no

Til toppen