Rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Kirkebakken

Innhold

Porsgrunn kommune skal i gang med arbeider av vann og avløp i deres område.

Prosjektet begrenses i denne omgang til Kirkebakken.

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Vi vil også oppgradere vannledningsnettet

Prosjektet har derfor fokus på dette, samt vegutforming mht. flomveg.

Vi forventer oppstart av gravearbeidet i februar/mars.

Før oppstart har Porsgrunn kommune engasjert takserings-firma Nord Taksering for registrering av eksisterende bygninger. Dere som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av de nærmeste ukene.

Nærmere informasjon med tanke på innstilling av entreprenør og oppstart med mer, vil dere bli informert når dette foreligger.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til Undertegnende.

Med hilsen

Ingvild Rydland
Porsgrunn Kommune
Tlf. 472 44 772
E-post: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no

Til toppen