Rehabilitering av bygg og gatebelegg i Rådhusgata

Innhold

19.11.2020

Parkering mandag 23.11 er i sløyfe rundt kinoen, parkering tilbake til ytre del av rådhusplassen igjen på tirsdag.

13.11.2020

Innkjøring inn til biblioteket stenges mandag 16. november, det blir 1-times parkering på rådhuset.

Rosa linje er rute for myke trafikanter - Grønn linjer er byggegjerder.

Porsgrunn kommune avd Bydrift og Bygg og Eiendom skal rehabilitere bygg og gatebelegg i Rådhusgata.

Oppstart var i uke 40 og  varighet frem til Desember 2020

Det skal skiftes varmekabler, belegningsstein, samt reparasjon av noe eksisterende kantstein, grøntanlegg og graving av pullerter i rådhusgata på utsiden av servicesenteret

Bygg og eiendom skal i Uke 42 starte arbeider med rehabilitering av teknisk bygg, hvor det skal skiftes ut tak og vinduer. Rådhusgata og parkeringer vil derfor stenges av fra og med Mandag 19 oktober og frem mot jul.

Det vil tidvis bli noe støy og redusert fremkommelighet, men det skal opprettholdes tilgang til Helsestasjon og teknisk for myke trafikanter.

Det vil bli timesparkering på rådhusplassen i perioden hvor Rådhusgata er stengt.

 

Kontakt hos Entreprenør er:

Byggmester Strand AS
Tore Strand
tore@strandgroup.no
Tlf 906 02 072

Kontakt for bygg og eiendomsdrift

Anders Meland
Prosjektleder
Bygg- og eiendomsdrift
anders.meland@porsgrunn.kommune.no
Tlf 922 03 749

Kommunalteknikk avd Bydrift skal skifte ut gatebelegg på veg og GS i Rådhusgata

Forventet oppstart uke 40 og Desember 2020

Det skal skiftes varmekabler, belegningsstein, samt reparasjon av noe eksisterende kantstein og grøntanlegg.

Det vil tidvis bli noe støy og redusert fremkommelighet, men det skal opprettholdes tilgang til Helsestasjon og teknisk for myke trafikanter.

HC- og elparkering stenges fredag 12. Juni, grunnet asfaltering av fortau.

Rådhusgata stenges tirsdag 16 juni, planlagt asfaltering av hele gaten.

Kommunalteknikk avd Bydrift skal skifte ut gatebelegg på veg og gangsti i Rådhusgata

Forventet oppstart onsdag uke 20 og planlagt slutt innen 20. Juni 2020

Det skal skiftes varmekabler, belegningsstein og ny asfalt, samt reparasjon av noe eksisterende kantstein og grøntanlegg.

Det vil tidvis bli noe støy og redusert fremkommelighet, ved stengte parkeringsplasser vil disse bli flyttet og skiltet til Rådhusplassen.

Kontaktperson

Bjørn Roger Aanesen 
Tlf: 482 83 571
E-post: bjorn.roger.aanesen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen