Porsgrunn kommene ved avdeling bydrift skalutbedre en mur langs Blekebakken rett før parkering

Innhold

Oppstart av arbeider er 24.11.2020 og varighet ca 3 uker.

Vegen blir stengt ved nummer 26 fra 07.30-15.30 alle hverdager.

Åpent mellom 11.00-12:00. Myke trafikanter er det åpnet for.

Det vil blir mulig for nødetater å komme frem, men med hensyn på sikkerheten til arbeidere ønsker vi at flest mulig kjører inn og ut utenom disse tidspunkter, evt at biler parkeres på utsiden av området.

Vegen blir skiltet stengt ute i krysse Blekebakken/Lisabakken og område ved nummer 26 blir avstengt med gjerder. Dette vil lette arbeider og gjøre at vi blir fortere ferdig og kunne åpne vegen igjen. Takk for tålmodighet og hjelp med dette.

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Roger Aanesen 482 83 571.

 

Til toppen