Oppgradering av Storgata

Innhold

I forbindelse med Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune sine arbeider med oppgradering av nedre del av Storgata, er det lagt planer for omkjøring sommer og høst 2019.

4. november 2019

Åpning av Storgata

Nå begynner det endelig å nærme seg åpning av gata!
Prosjektet ønsker å fremskynde ferdigstillelsen av vegen tidligere enn det tidligere planlagt.
Åpningen av Storgata planlegges torsdag 14. november, kl 15.00.
Det vil bli gjennomført et arrangement i samarbeid med Porsgrunn Min By og Bypakke Grenland.

Åpningen gjelder selve vegen. Det vil fortsatt bli utført noe arbeider på fortau og tilgrensende arealer ut inneværende år.
Med bakgrunn i forestående julehandel og ustabile værforhold, ferdigstiller vi Meieritorget først våren 2020.
Parkering og asfaltdekke på Meieritorget vil bli opprettholdt i vinter.

I forbindelse med ferdigstillelsen er det behov for å stenge Serine J. gate allerede i morgen tirsdag 5.november grunnet asfaltarbeider.
Dette fører til at omkjøring for biler som skal til Friisebrygga, nå skjer inn Storgata, enten via Winthersgate eller Franklintorget.
Storgata åpner frem til krysset Friisebrygga/Ferjegata/Storgata.
Ferjegata åpnes for enveiskjøring i retning mot Skomværkvartalet, mens den midlertidige omkjøringen i Minneparken blir opprettholdt for de som skal videre til Storgata.

Er det behov for utfyllende informasjon, andre spørsmål eller spesifikke behov, ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Porsgrunn Kommune
Epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 901 87 207

Tom Eikeng
Porsgrunn Kommune
Epost: tom.h.eikeng@porsgrunn.kommune.no
Mobil: +47 99 53 40 28

 

4. oktober 2019

Etter en evaluering Nettbuss/VY, Fylkeskommunen og sentrale gårdeiere har prosjektet kommet frem til at omkjøringen for bussene vedvarer frem til veien i Storgata ferdigstilles i høst.

Prosjektet ser at anleggsarbeidene fungerer mer effektivt, sikkerheten er bedre og vi har mulighet til å ferdigstille veien tidligere enn planlagt om bussene fortsetter omkjøringsruten i Sverresgate. På dette viset får også butikkene tilrettelagt for en god julehandel etter et tøft år i Storgata.

Om det ikke oppstår større utfordringer tar vi nå sikte på å åpne Storgata for biler i nordgående kjørefelt i løpet av uke 46. Samtidig stenges Serine Jeremiassens gate for utbedring og asfaltering i uke 46. Planen er da å åpne for innkjøring til Friisebrygga via krysset Ferjegata/Storgata og ut igjen via Minneparken. Besøkende til Friisebrygga kjører da enten via Wintersgate eller Franklintorget for å komme inn i Storgata i denne perioden.

Videre planlegger vi ferdigstillelse av Serine Jeremiassens gate ila uke 47. Deretter åpner Storgata permanent også for biler og busstrafikk med samme kjøremønster for biler som tidligere, men nå med sykkelsone og egne sykkelfelter i nedre del.

Selve Meieritorget og arealene ved Tordenskioldsgate og Kirkebakken vil fortsatt være noe preget av anleggstrafikk etter uke 46 og ferdigstilles ila desember.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Porsgrunn Kommune
Epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 901 87 207

Tom Eikeng
Porsgrunn Kommune
Epost: tom.h.eikeng@porsgrunn.kommune.no
Mobil: +47 99 53 40 28

Skisse til veiledning for perioden i uke 46 og 47:

På grunn flere omfattende operasjoner som skal utføres i veibanen, ser vi oss nødt til å stenge Storgata mellom Ferjegata og Serine J. gt også for busser og taxi i en periode fom mandag 9. september.
Dette for å holde effektiv fremdrift og bli tidligere ferdige foran butikkene.
Vi har planlagt å stenge vegen i en periode på 4 uker, men dette blir fortløpende evaluert med busselskapene, Vegvesenet, taxi og gårdeierne i Storgata som vi opplever å ha et godt samarbeid med.
Gående og syklende vil fortsatt ha tilgang til butikker og gjennomgang i nevnte periode.
Vi er fortsatt behjelpelige med å tilrettelegge for varelevering også i stengeperioden.

Operasjoner vi tenker å gjennomføre i stengeperioden:

1. Bytte av vannkum utenfor SG104 (vi kommer med nærmere info ift avstengning av vann etc når vi har fått undersøkt anlegget i bakken)
2. 2 kryssinger for el.trekkerør i veg
3. Omlegging av gatevarme ned mot Ferjegata
4. Etablere langsgående «rumlefelt» fra Saastad til Meieritorget
5. Støpe nye busstopper i vegbanen
6. Asfaltere kjørebanen og parkeringssoner

Fortauet på strekningen 102-108 blir ikke utført i denne perioden.

Det blir med andre ord noen intensive uker, med mange puslebrikker som må utføres i riktig rekkefølge.

Stengningen av Storgata fører til endring av kjøreruter for bussene M2 og M3, da de må kjøre Raschebakken i stedet.
Busstoppene ved Meieritorget blir mao ikke tilgjengelig, mens busstoppene ved Franklintorget blir midlertidig flyttet til Fv354 ved siden av Down Town:

Busstoppene for M2 og M3 + en pendelrute blir tilrettelagt som kantstopp mellom de 2 lyskryssene på fylkesvegen.
Buss M1 vil ikke kjøre nedom Down Town grunnet tidsforsinkelsen som vil oppstå.


I forbindelse med oppgradering av nedre del av Storgata, vil det av sikkerhetsmessige årsaker i korte perioder bli stengt mellom Ferjegata - Meieritorget torsdag 15. august.

Gående og syklende kan ferdes via Friisebrygga eller Tordenskioldsgate i nevnte perioder.
Periodene varer ca 5 – 10 minutter. Arbeidene vil pågå store deler av dagen.

På grunn av fjell i bakken er det behov for forsiktig sprengning ved Storgata 107, 15. august fra kl 10.00.
Sikkerhetsvakter vil overvåke området under sprengning.
De som arbeider i området oppfordres til å oppholde seg innendørs mens sprengningsarbeidene pågår.

Det er utplassert rystelsesmålere for å kontrollere at hver enkelt sprengning er godt innenfor krav i sentrum.
Vi beklager de ulempene arbeidene medfører.

Storgata åpner for biltrafikk 5.juli.

  • Uke 31 begynner neste etappe av oppgraderingen Ferjegata-Meieritorget (se merket område). Deler av Storgata blir da stengt for gjennomkjøring.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir det fra uke 31 og frem til desember begrenset adkomst for biltrafikk til skravert område.
Adkomsten blir prioritert for kollektivt, varelevering, gående og syklende. Busser og taxi vil fortsatt benytte traseen ned Ferjegata via lysregulering.


For de som skal videre til sentrum blir det omkjøring via Winthersgate og/eller Tordenskioldsgate.

For adkomst til Friisebrygga, Øya, legesenter og parkeringer ved 110-112 blir det omkjøring via Minneparken.

Etter hvert som anlegget flytter seg mot Meieritorget i høst, blir det nødvendig å endre kjøremønster.
Prosjektet kommer da med utfyllende informasjon til de berørte.

Se oversiktsplaka i PDF

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Porsgrunn Kommune
Epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 901 87 207

Tom Eikeng
Porsgrunn Kommune
Epost: tom.h.eikeng@porsgrunn.kommune.no
Mobil: +47 99 53 40 28

Til toppen