Oppgradering av Storgata-Osebro

Innhold

Som tidligere varslet starter nå Bypakke Grenland sin oppgradering av Storgata i Osebro-strøket.

Det er planlagt oppstart av forberedende arbeider i uke 41.
I uke 42 begynner gravearbeidene.

Arbeidene blir delt i 2 etapper, med Osebroa/Lilleelvgata som grenseskille.
1. Strekningen Storgata 161 – Lilleelvgata gjennomføres i 2019.
2. Strekningen Lilleelvgata – Storgata 171 gjennomføres vinter/vår 2020.

Det er planlagt ca 8 ukers anleggsperiode for delstrekning 1.

Vegen på strekningen Storgata 161 – 165 blir i hovedsak stengt for gjennomkjøring av biler i anleggsperioden. Gående og syklende prioriteres for gjennomfart og besøk til bedriftene.
Beboere på strekningen får alternativ parkering og/eller omkjøring til sine boliger.
Besøkende til bedriftene i Storgata 161 – 165 må tidvis benytte parkering i tilstøtende gater.

Bakgrunnen for at prosjektet deles i 2 etapper er i hovedsak at bedriftene i området skal bli minst mulig skadelidende i julehandel/julebordsesongen.
Det blir i utgangspunktet full tilgang til parkeringsplasser ved Storgata 170, 174C/D og i Lilleelvgata i anleggsperioden.

Det blir ikke arrangert informasjonsmøte denne gang, men det vi avholder en befaring med påfølgende spørrerunde for de som blir berørt eller er interessert.
Befaringen vil finne sted Tirsdag 8.oktober kl 18.00.

Er det andre spørsmål, ta kontakt;

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Porsgrunn Kommune
Epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 901 87 207

Niklas Ahlfors
Bjørn og Øyvind Tveter AS
Epost: niklas@tveter.no
Mobil: +47 98 69 41 40

Til toppen