Oppgradering av Idunsveg

Innhold

Kommunalteknikk avd Bydrift, må som følge av oppgradering av Idunsveg stenge vegen for gjennomkjøring, Kjøring til eiendommer opprettholdes. Det vil bli skiltet.

Idunsveg skal oppgraderes med kantforsterkning med tilhørende ny asfalt i full bredde.

Det skal skiftes ut overvannssluk, gatelys og monteres fartsdempende tiltak som skal bedre forholdene for myke trafikanter.

Oppstart 17/8-2020-antatt varighet 17/10-2020.

Kontaktperson

Bjørn Roger Aanesen
Tlf: 482 83 571
E-post: Bjorn.roger.aanesen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen